מדע וטכנולוגיה בחט"ב - חומרים מהשתלמויות למורי מו"ט חט"ב בנושאי חקר בכימיה, תשע"ג