טרום אלגברה – פרק 31: פישוט ביטויים הכוללים שורשים