טרום אלגברה – פרק 27: העלאה בחזקה של ביטויים הכוללים חזקות