טרום אלגברה – פרק 26: פישוט ביטויים הכוללים חזקות מעורבות