טרום אלגברה – פרק 25: פישוט ביטויים עם חילוק של חזקות