השפעת מיקרו-חרוזים ומיקרו-חלקיקים על תאים בתהליכי מיון והפרדה ביולוגיים