חקיינות בטבע: חקיינות בייטסיאנית או "כבש בעור של זאב"