אהבה מולקולרית, המדע שמאחורי הרומנטיקה או נוירוביולוגיה של אהבה – רוניה ויקטור