איך מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם