כיצד משפיע השינוי באקלים על צמחיית כדוה"א ועל מחזור הפחמן?