על שקרים, שקרים מתועבים וסטטיסטיקה, חלק א' – רן לוי