מה זה "זבל-חלל" ומה הפתרון לניקוי ה"זבל" המצטבר בחלל? מיכל