מהי ה"עוגה צהובה" המוזכרת בנושא כורים גרעיניים? מנחם