כיצד ניתן לצפות 'מראה' על מנת שהיא תדחה מים ללא הפחתה בשקיפותה? אליהו