האם ניתן לרכז אור שנאסף על ידי מראה לתוך סיב אופטי ולעשות בו שימוש? יוסף