האם בהינתן מהירות מספיק גבוהה מכונית יכולה לעוף? דניאל