איך המידע על דיסק-און-קי לא נמחק אחרי שמוציאים אותו מהחשמל? דוד