מה הנחות הבסיס למשוואות מקסוול - ומה הן אומרות? מתן