מה הטמפרטורה במוקד זכוכית מגדלת, במה היא תלויה ועד כמה גבוה ניתן להגיע? עמי