מדוע כששופכים נוזל מכלי השפיכה מתחילה בצורה רחבה ואח"כ נהיית צרה יותר? ראובן