מדוע כאשר שמים פקק שעם במים, הוא נוטה להדבק לדפנות הקערה? יוסי