כיצד מערכת גלגלות מפחיתה את הכוח שצריך להשקיע על מנת להרים גוף כבד? ליאור