האם שדה הכבידה חזק יותר על פני השטח של כדור הארץ או במרכזו? מתניה