האם חומר (בעל מסה) ההופך לאנרגיה משנה את האנטרופיה? עמי