האם הולכת חום במתכת קשורה באלקטרונים חופשיים? עמוס