בקרינת בטא קווארק למעלה הופך לקווארק מטה אז מהיכן משתחרר האלקטרון? תום