איך ניתן לחשב את הטמפ' בה שתי מערכות, שחום עובר ביניהן, יהיו כאשר הן יגיעו לשיווי משקל? אסי