מדוע כאשר נמצאים במים זמן ממושך מופיעים קמטים דווקא על האצבעות? אודליה