מדוע גופנו גדל ומתפתח ובנקודת זמן מסוימת מתחיל לקמול ולהתנוון ? אוהד