מדוע בטמפרטורה מסוימת לאנשים מסוימים חם (או קר) ולאחרים לא? אורטל