האם יש הסבר מדוע לאנשים מסויימים יש חוש קצב טוב ואילו לאחרים גרוע? שגיא