האם יש חוק לחלוקה ב 11 (כמו ש 5 מתחלק רק במספרים המסתיימים ב 5 או ב 0)? יוסי