האם הופעתם של רצפי מספרים זהים בלוטו הוא צירוף מקרים או רמאות? דן