מהי קריסטלוגרפיה וכיצד היא קשורה למציאת מבנה הריבוזום? איתם