לבני אדם 23 כרומוזומים ואילו לקופי-אדם 24. איך יודעים שההבדל מקורו באיחוי אצל האדם ולא בפיצול אצל הקופים? סוון