האם ניתן ליצור יצור חי משילוב של DNA משני יצורים שונים (כימרה)? תומר