האם ניתן לגרום ל"הארצת" כוכב לכת ע"י "יבוא" צמחים? רותי