האם יכולה להיות נטייה ללדת צאצאים ממין אחד בלבד? יוסי