האם אפשרי שגנים של תאומים זהים לא יהיו בדיוק אותו דבר? משי