האם יכול להיות שלא יהיה בעולם חמצן (יגמרו העצים)? אריאל