באיזה שלב נוצרו המינים (זכר ונקבה) ומה נתן להם יכולת טובה יותר לשרוד? שחר