האם שימור חמוצים תוצרת בית בכלי פלסטיק רעילה בהשוואה לכלי זכוכית? יהודה