שאלה בטקטוניקת לוחות - מדוע במערב ארה"ב ישנו קימוט גאולוגי אך אין התנגשות? זיו