עננים הם טיפות זעירות אז איך הם מרחפים ולא נפולים? אלומה