כיצד נוצרה תצורה גאוגרפית כגון חצי האי נוטצוקה ביפן? באלאדייץ