האם יש קשר בין החור באוזון לבין התגברות אפקט החממה? חמוטל