מה הקשר בין החומציות לבין האלימות של החומצה (היכולת לשחרר פרוטון ולפגוע בחומרים שונים)? יוני