מה ההבדל בין שרפת חומר אורגאני לשרפת חומר אנאורגאני? דניאל