מדוע שילוב של מימן וחמצן יוצר לרוב מים ולא מי חמצן?