מדוע שאיבת אדי מים מכלי סגור יכולה להוביל לרתיחה? רונן